5

Wisdom Field

มีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม แถมยังมีมุมให้ถ่ายภาพบรรยากาศหลายที่เลย อาหารอร่อย เมนูเยอะมาก มีคุณภาพ สถานที่กว้างขวาง ตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดี กาแฟรสชาติดี ราราประหยัด (อยู่ในช่วง 50-100 บาท)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *