Wisdom Field

Wisdom Field

รีวิว

มีบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม แถมยังมีมุมให้ถ่ายภาพบรรยากาศหลายที่เลย อาหารอร่อย เมนูเยอะมาก มีคุณภาพ สถานที่กว้างขวาง ตกแต่งสวยงาม บรรยากาศดี กาแฟรสชาติดี ราราประหยัด (อยู่ในช่วง 50-100 บาท)

บรรยากาศ
5/5
ราคา
4/5
ความคุ้มค่า
4.3/5
คะแนนรวม
4/5

ที่อยู่ของทางร้าน

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ที่อยู่ :

105 ตำบล แม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตาก 63140

เบอร์โทรศัพท์:

0892419969

ใส่ความเห็น

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here