You are currently viewing สวนพร้าวคาเฟ่
สวนพร้าว คาเฟ่

สวนพร้าวคาเฟ่

รีวิว

เป็นร้านที่มีจุดเด่นคือบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง มีต้นมะพร้าวตามชื่อร้านเลยปล้วยังมีวิวที่สวยติดริมน้ำ มุมถ่ายรูปที่มากมายหลากหลายอารมณ์และมีอาหาร เครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย รสชาติถูกปากและมีความคุ่มค่า

ผมอยากให้ทุกคนลองตามแอดมินไปดูนะครับอยากให้ลองสัมผัสบรรยากาศของทางร้านดูนะครับแล้วทุกคนจะติดใจเหมือนแอดมิน

😊

บรรยากาศ
4/5
ราคา
4/5
ความคุ้มค่า
4.5/5
คะแนนรวม
4.1/5

ที่อยู่ของทางร้าน

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

ที่อยู่ :

142 ตำบล หนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก ตาก 63000

เบอร์โทรศัพท์:

0905848737

ใส่ความเห็น

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here