พาไปกิน.ไทย เป็นเว็บไซต์ที่เริ่มต้นจากนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งในจังหวัดตาก ที่ทำเป็นโปรเจคขณะร่วมค่ายแบ่งปั๋น ซึ่งเป็นค่ายฝึกพัฒนาเว็บไซต์ที่จัดโดย THNIC Academy ภายใต้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยแนวคิดของน้อง ๆ ผู้เริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ พาไปกิน.ไทย คือต้องการให้เห็นว่ายังมีอาหารจากร้านท้องถิ่นมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ผ่านมา แวะเยี่ยมชิม โดยผ่านพลังของการรีวิว ให้คนอื่นได้รู้จักร้านใหม่ ๆ หรือร้านที่เคยเป็นที่รู้จักเฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้น